Lähetystyö

Kirkon olemus on maailmanlaaja, universaali. Kristuksen antamaan lähetystehtävään kuuluvat huolenpito ja vastuu koko luomakunnasta.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."     Matt. 28:19-20

Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuu Kristukseen kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseen.

Siihen sisältyy evankeliumin julistaminen ja diakonia, lähimmäisenrakkauden osoittaminen kaikille. Evankeliumin julistaminen koko ihmiskunnalle on kristittyjen yhteinen haaste.

Lähetystyön luonteeseen kuuluu meneminen sinne, missä Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta. (Kirkon lähetysstrategiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Suomen kirkossa on kerätty kolehteja evankeliumin levittämistä varten omaan maan ulkopuolista tarvetta varten jo yli 150 vuotta siten. On perustettu lähetysseuroja ihmisten ja muun avun kanavoimiseksi sinne, missä armo ja Jumalan huolenpito ovat ennen kuulumaton uutinen. Ambomaalle eli mahdollisimman kauas Suomesta lähetettiin Martti Rautanen ensimmäisenä. Seuraajia onkin sitten tuhansia.

Suomen Lähetyseura tekee kokonaisvaltaista lähetystyötä. Työhön voi tutustua tarkemmin Suomen Lähetysseuran internetsivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

 

Seurakunta Suomen Lähetysseuran tukijana

Seurakunta on tukenut pitkään Suomen Lähetyseuraa Mekongin alueen kehitysyhteistyösssä ja Kambodzan kirkon seurakuntatyön tukemisessa. Nimikkolähettinämme on Sara Latvus Pasi Pitkäsen palattua kotimaahan.

Aiemmin lähettinä ovat toimineet Pasi Pitkänen, Rowani Clusker,  Johanna Kurki  ja Emma Holström. Olemme olleet sitoutuneet Suomen Lähetysseuran (SLS) Kambodzatyön tukemiseen palvelusopimuksen pohjalta. Lähetystyöstä voit kysyä lisää vapaaehtoiselta lähetyssihteeri Raija Yli-OllilaltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä  ja kirkkoherra Kari Tuoviselta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä


Sara Latvuksen kirjeitä kentältä: kirje:
                                                            29.4.2023
,
                                                            23.9.2024

Emma Holmströmin kirje kentältä: kirje 21.5.2023

Herra Jeesus Kristus, Sinä sanot olevasi Hyvä Paimen, joka on ”tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” meille (Joh. 10:10).  Sinä tahdot, että kaikki ihmiset jakavat Sinun elämääsi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi. Sinä tahdot, että kaikki tuntevat Sinut ja rakastavat Sinua.Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä, jotta me kaikki kasvaisimme yhdessä Sinun yhdeksi ruumiiksesi! Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme!  Sinä, joka elät ja hallitset Isän Jumalan kanssa Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Ota yhteyttä

kirkkoherra, rovasti
(019) 5296600
Kirkkopolku 4
07170 Pornainen

Vastaan Pornaisten seurakunnan toiminnasta. Minuun voit olla yhteydessä kaikissa seurakunnan toimintaan tai omaan elämäntilanteeseesi liittyvissä asioissa.