Häät

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Perinteisesti kirkko on tulkinnut ja tulkitsee avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Samaa sukupuolta olevien avioliiton solminen on mahdollista 1.3.2017 alkaen maistraatissa.  Kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista samaa sukupuolta oleville. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan.

Avioliittoon vihkiminen on paitsi kirkon pyhä toimitus, myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimitukselle tulee olla kaksi todistajaa.

Kirkollinen vihkiminen on mahdollista, kun vihittävät ovat rippikoulun käyneitä Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm.

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Babtistikirkko

Avioliitoon vihkiminen on avioparin puolesta rukoilemisen ja heidän siunaamisensa  lisäksi myös oikeudellinen tapahtuma, jossa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.

Ennen avioliiton vihkimistä tavataan papin kanssa ja sovitaan käytännön järjestelyistä. Myös kanttorin kanssa on mahdollista keskustella ja sopia vihkitoimituksen musiikista.

Jos miehen ja naisen avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai jonkun toisen kirkon käytännön mukaisesti ja solmitulle liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti, avioliitto voidaan siunata. Samaa sukupuolta olevien avioliiton solmineiden kanssa ja puolesta pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla pyydettäessä.

Varaukset

Pornaisten seurakunnasta vihkiaikoja voi varata oman seurakunnan jäsen milloin vain. Muiden seurakuntien jäsenet voivat varata vihkiaikoja (aiottuna vihkimisvuonna) 2.1. alkaen kirkkoherranvirastosta.

Avioesteiden tutkinta

Avioliittoon mennäkseen  täytyy ensin suorittaa avioliiton esteiden tutkinta. Sen  voit tehdä tästä

Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Esteiden tutkinta kannattaa hoitaa hyvissä ajoin.

Todistus toimitetaan vihkivälle papille. Mikäli pari niin toivoo kirkollisessa vihkimisessä, heidän nimensä voidaan lukea morsiamen kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa sovittuna sunnuntaina. Nimien lukemisen yhteydessä myös rukoillaan solmittavan avioliiton puolesta. Nimet voidaan myös julkaista seurakunnan kuukausitiedotteessa. Maistraatissa avioliiton solmineiden tieto vihkimisestä voidaan kertoa pyydettäessä ja liiton puolesta voidaan rukoilla seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa vihkimisen jälkeen. 

Jos rippikoulu on käymättä ja henkilö haluaa solmia avioliiton kirkossa, voi rippikoulun käydä myös aikuisena yksityisesti. 

 

Listätietoa kirkollisesta vihkimisestä ja Pornaisten seurakunnan käytänteistä löydät täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku