Lähetys- ja kansainvälinen diakoniatyö

Lähetystyön tekeminen on evankeliumin esillä pitämistä lähellä ja kaukana. Seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran työtä. Vuoden kierrossa vietämme 1-2 kertaa lähetysaiheista kirkkopyhää.

Kansainvälinen diakonia ja kirkon vuosittainen yhteisvastuukeräys sekä ystävyysseurakuntatyö ovat merkittäviä pienen seurakuntamme toimihtamuotoja. Viron Narvan Marian seurakunta on rovastikunnallinen ystävyysseurakuntamme Virossa.

Lähetys

Kirkon olemus on maailmanlaaja, universaali. Kristuksen antamaan lähetystehtävään kuuluvat huolenpito ja vastuu koko luomakunnasta.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:19-20

Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuu Kristukseen kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseen. Siihen sisältyy evankeliumin julistaminen ja diakonia, lähimmäisenrakkauden osoittaminen kaikille. Evankeliumin julistaminen koko ihmiskunnalle on kristittyjen yhteinen haaste.

Lähetystyön luonteeseen kuuluu meneminen sinne, missä Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta. (Kirkon lähetysstrategia)

Suomen kirkossa on kerätty kolehteja evankeliumin levittämistä varten omaan maan ulkopuolista tarvetta varten jo yli 150 vuotta siten. On perustettu lähetysseuroja ihmisten ja muun avun kanavoimiseksi sinne, missä armo ja Jumalan huolenpito ovat ennen kuulumaton uutinen. Ambomaalle eli mahdollisimman kauas Suomesta lähetettiin Martti Rautanen ensimmäisenä. Seuraajia onkin sitten tuhansia.

Suomen Lähetyseura tekee kokonaisvaltaista lähetystyötä. Työhön voi tutustua tarkemmin Suomen Lähetysseuran internetsivuilla. Seurakuntamme on tukenut pitkään työtä Suomen Lähetysseuran työtä Kambodzhassa.

Seurakuntamme lähetyspappina toimii Kari Tuovinen ja vapaaehtoisena lähetyssihteerinä Raija Yli-Ollila. Heidän tukenaan on vapaaehtoisten seurakuntalaisten muodostaman lähetyksen työryhmä. 

 

Ota yhteyttä

diakoni
Kirkkopolku 4
07170 Pornainen

Vapaalla la-su Olen tavoitettavissa puhelimitse parhaiten maanantaisin klo 9-11 tai sähköpostitse.