Hautajaiset

Hautauslupa

Hautausjärjestelyt voi aloittaa, vaikka hautauslupaa ei ole vielä saatu.


Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten tehtävä. On sovittava siunausaika ja -paikka, vainajan kuljetus, hankittava arkku ja mietittävä hautaustapa (arkku tai uurna) sekä mihin haudataan. Vainajaa haudattaessa sukuhautaan, tulee omaisten huolehtia kiven poissiirto haudankaivuun tieltä. Kivien siirrosta voi sopia kiviliikkeiden kanssa. Järjestelyt on luontevaa aloittaa seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jossa opastetaan omaisten niin halutessa kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa. Hautaamisvaraukset voi tehdä myös hautaustoimistossa.

Arkun ja mahdollisen uurnan hankkimisesta sovitaan hautaustoimiston kanssa. Hautaustoimiston henkilökunta laittaa vainajan arkkuun ja hoitaa kuljetuksen hautausmaan säilytystiloihin. Hautaustoimistot hoitavat sopimusten mukaan kaikki muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat. Seurakunnassa hautausasioita ja hautapaikka-asioita hoitaa ensisijaisesti kirkkoherranviraston toimistonhoitaja.

Muistotilaisuuden pitoon voidaan vuokrata seurakunnan tiloja. Omaiset hoitavat pitopalvelutoiminnan itse tai sopivat pitopalvelun kanssa. Seurakunnan tilojen käytöstä tehdään vuokrasopimus kirkkoherranvirastossa, josta noudetaan myös avaimet ja annetaan opastus tilojen käyttöön.

 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen on pyhä toimitus, jossa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalleen. Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset niin toivovat. Hautausjärjestelyt on hyvä aloittaa kirkkoherran virastosta, jossa tarjotaan neuvoja ja apua käytännön toimiin. Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä 2-3 viikon kuluessa kuolemasta. Siunaus voidaan suorittaa joko kirkossa tai haudalla.

 

Hautaustavat

Vainaja voidaan haudata joko arkussa arkkuhautaan, uurnahautaan tai arkkuhautaan tai tuhka voidaan sirotella sirottelualueelle . Lisätietoja Pornaisten seurakunnan hautaustoimen maksuista löydät täältä :

- haudanhoitomaksut (Linkki avautuu uuteen ikkunaan).

- hautaamiseen liittyvät maksut (Linkki avautuu uuteen ikkunaan).

- hautaukset osastolla 1A, lohkot I ja II  - poikkeus (Linkki avautuu uuteen ikkunaan).

 
Arkkuhautaus

Vainajan siunaus toimitetaan Pornaisten kirkossa. Arkku siirretään omaisten toimesta kirkkoon ennen siunaustilaisuuden alkua suntion ohjauksella noin puoli tuntia ennen tai juuri siunaustilaisuuden aluksi. Asiasta sovitaan papin kanssa siunauskeskustelussa. Omaisten toimesta hankitut kukat voidaan toimittaa kirkkoon tarvittaessa ennen siunaustilaisuuden alkua. Kukat löytyvät kirkon takaosasta penkeiltä.

Siunaustilaisuuden päätyttyä, kun suntio avaa ovet, kantajat asettuvat arkun äärelle ja arkku siirretään saatossa haudalle suntion ohjauksella.

Omaisten on hyvä sopia etukäteen käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tekemisissä hautaan siunaamisessa. Mikäli siunaustilaisuudessa on normaalista poikkeavaa ohjelmaa (kukkien lasku kirkossa, musiikkiohjelmaa, puheita jne.) on siitä aikavarauksen yhteydessä ilmoitettava.

 
Tuhkaus

Siunaustilaisuus on tuhkahautauksen yhteydessä samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Kukat lasketaan kuitenkin aina kirkossa. Siunaustilaisuuden päättyessä arkku siirretään omaisten toimesta joko vainajien säilytystilaan odottamaan tuhkaukseen siirtoa, joka yleensä on seuraava arkipäivä. Tai arkku siirrettään odottavaan kuljetusautoon, jolloin siirto tapahtuu välittömästi. Arkku toimitetaan krematorioon hautausjärjestelyistä huolehtineen hautaustoimiston toimesta.

Kirkkoon siunaustilaisuudesta jääneet kukat voidaan laskea hautausmaan muistelualueen pöydille tai tulevalle uurnahautapaikalle tilaisuuden jälkeen. Mikäli tuhkauurnaa ei tulla hautaamaan Pornaisten hautausmaalle, kukat viedään muistelualueelle, ellei muuta etukäteen ole sovittu.


Uurnanlasku

Tuhkauurnan laskua varten on varattava aika kirkkoherranvirastosta. Sovittuna aikana omaiset yhdessä hautausmaahoitajan kanssa hautaavat tuhkauurnan ennalta sovittuun paikkaan. Tuhkauurna voidaan haudata uurnahautaan tai arkkuhautaan.

 

Kuolemasta ilmoittaminen ja kuolleitten muistaminen

Päivälehdissä julkaistavasta kuolinilmoituksesta on malleja lehtien toimistoissa. Sen voi julkaista joko ennen tai jälkeen hautajaisten tai jättää julkaisematta. Omaisten luvalla kristillisesti siunatun vainajan nimi ilmoitetaan seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa, jotka julkaistaan siunausta seuraavan kuukauden alussa ilmestyvässä seurakunnan tiedotteessa. Muun kuin Pornaisten seurakunnan jäsenen nimi voidaa lukea pyynnöstä seurakunnanh yhteisessä jumalanpalveluksessa.

Lisäksi vanhaa tapaa noudattaen kiittämällä vainaja kuolleeksi siunausta seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa Pornaisten kirkossa klo 10. Omaisten toivotaan osallistuvan perinteen mukaan tähän jumalanpalvelukseen.

Haudan peitto

Kaikki haudat pyritään peittämään joko hautauspäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi -rukousteksti, kiviä ja kynttilä.

Kirkkoherranvirasto

Kirkkopolku 4

07170 Pornainen

ma-ke klo 9-12

p. 019-529 6600

pornaisten.seurakunta@evl.fi

 

 

Muistotilaisuus

Siunauksen jälkeen kokoonnutaan usein muistotilaisuuteen. Muistotilaisuuden voi pitää kotona tai vuokrata haluamansa tilat esim. seurakuntakeskuksesta tai kirkon Wanhasta salista.

Yleinen tapa on panna valkoisella liinalla peitetylle pöydälle vainajan valokuva, yksi tai kaksi kynttilää ja kukkia. Vainajan elämänkaaren voi myös esittää hänestä eri elämänvaiheissa otettujen kuvien avulla. Muutakin vainajaan liittyvää voi olla esillä.

Muistotilaisuuteen kuuluu yleensä adressien lukeminen, yhteistä virsilaulua, musiikkiesityksiä, papin puhe sekä mahdollisesti omaisten ja ystävien muistopuheita. Muistotilaisuus on luonteeltaan yksityinen ja siitä vastaavat omaiset.

Siunauksen toimittanut pappi sekä kanttori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuuden lopuksi joku omaisista voi kiittää mukana olleita osanotosta. Myöhemmin voi julkaista kiitoksen sanomalehdessä tai lähettää kiitoskortin tai -kirjeen vainajan muistoa kunnioittaneille.