Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaaseurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Syksyn 2022 seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöiden toimikausi on tammikuusta 2023 vuoden 2026 loppuun.

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle. Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous

Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset

Seurakunnan on laadittava seuraavaa kalenterivuotta koskien talousarvio ja sitä seuraaville kahdelle vuodelle toimintasuunnitelmat edellisen vuoden loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosittain. Seurakunnan on myös laadittava kalenterivuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 30.6. mennessä.

Vuosi 2023

Toimintasuunnitelma ja talousarvio (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

vuosi 2022

Tilinpäätös ja toimintasuunnitelma (avautuu linkistä uuteen ikkunaan)

Vuosi 2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus (avautuu linkistä uuteen ikkunaan)

 

Sidonnaisuusrekisteri (avautuu linkistä uuteen ikkunaan syyskuussa 2023)