Ristiäiset eli kastejuhla

Kaste on tärkein kirkollisista toimituksista. Se on ehtoollisen ohella toinen kirkkomme sakramenteista eli pyhistä toimituksista, ja kristittynä olemisen perusta. Toimituksen yhteydessä kastettavan otsaan ja rintaan tehdään ristinmerkki, jonka vuoksi toimitusta kutsutaan myös ristiäisjuhlaksi. Luterilainen kirkko tarjoaa kasteen kaikille lapsista aikuisiin.  Aikuinen, joka haluaa liittyä kirkkoon mutta jota ei ole kastettu, voi saada aikuiskasteen.

Kastetilaisuus voidaan järjestää kotona tai seurakuntamme tiloissa. Kasteen suorittaminen muissakin tilaisuuksissa on mahdollista. Tilaisuuden järjestämispaikasta ja muista käytännön asioista sovitaan tarkemmin papin kanssa käytävässä toimituskeskustelussa.

Ristiäisten järjestäminen

Ristiäisiä suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Seurakunnalta voi vuokrata tiloja kastejuhlan järjestämiseen, kasteen voi suorittaa myös kotona. Tilaisuuden järjestämispaikasta ja muista käytännön asioista sovitaan tarkemmin papin kanssa käytävässä toimituskeskustelussa.

Kastepuu

Seurakunnalla on käytössä kirkon ulko-ovesta tultaessa oikealla puolella seinässä kastepuu.
Tähän puuhun ripustetaan jokaiselle kastetulle omalla nimellä varustettu enkeli siinä jumalanpalveluksessa kun kastetun nimi luetaan ja hänen puolesta rukoillaan esirukouksessa.

Kaste-enkelin voi myös halutessaan tulla ripustamaan puuhun kastetun vanhemmat/sisarukset/kummit/isovanhemmat tms.
Kaste-enkeli on esillä tuossa puussa aina kastevuoden loppuun.
Jokainen saa oman kaste-enkelinsä itselleen seuraavana vuonna pidettävässä kasteen sunnuntain jumalanpalveluksessa, tammikuussa.

 

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kirkossa olevan kastepuu-taulun kuva.
Seurakunnalla on käytössä kirkon ulko-ovesta tultaessa oikealla puolella seinässä kastepuu.

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

YouTube-video