Pornaisten seurakunta lyhyesti

Pornaisissa on ollut Porvoon emäseurakuntaan kuulunut kappeli vuodesta 1729. Oma kirkko rakennettiin vuonna 1726 ja oma pappi saatiin vuonna 1727. Itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Pornainen on erotettu vuonna 1896.

Pornaisten seurakunnan perustarkoituksena on ihmisten auttaminen kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Tätä perustarkoitusta seurakunta toteuttaa kohtaamalla alueen ihmiset julistuksessa, kirkollisissa toimituksissa, opetuksessa ja palvelussa sekä luomalla yhteyttä ihmisten välillä ja rohkaisemalla elämään kristittynä arjen keskellä.

Seurakunta uskon, toivon ja rakkauden lähettiläänä

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 31.5. 2022 seurakunnan strategian vuosille 2023 - 2026. Strategian myötä kirkkovaltuusto on asettanut seurakunnan toiminnan tavoitteeksi sen, että pornaislaiset kokevat seurakunnan avarana hengellisenä kotina. Yhteisössämme on tilaa olla oma itsensä.

Tiedostamme Jumalan armon kantavan meitä niin yksilöinä kuin yhteisönä. Kristuksen evankeliumi, usko kolmiyhteiseen Jumalaan, lähimmäisten palvelu rakkaudessa ja kaiken Luojan luoman varjeleminen muodostavat arvomaailmamme ytimen, jonka pohjalta tarkastelemme elämää ja sen tavoitteita evankelis-luterilaisen tunnustuksemme pohjalta.

Olemme Kristuksen asialla hänen työnsä jatkajina niin arjessa kuin pyhässä. Tavoittelemme uskon, toivon ja rakkauden valamista ympärillemme pyrkien pitämään huolen tulevaisuuden toimintaedellytyksistämme. Vahvuutemme on yhteistyössä, seurakunta toimii jäsentensä varassa.

Yhdessä rakennamme parempaa tulevaisuutta.

(Ohessa kaaviossa on seurakuntamme 2022 - 2026 strategia graafisesti esitettynä)

 

Pornaisten seurakunnan strtegia kuvana.

Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset

Seurakunnan on laadittava seuraavaa kalenterivuotta koskien talousarvio ja sitä seuraaville kahdelle vuodelle toimintasuunnitelmat edellisen vuoden loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosittain. Seurakunnan on myös laadittava kalenterivuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 30.6. mennessä.

Vuosi 2023

Toimintasuunnitelma ja talousarvio (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

vuosi 2022

Tilinpäätös ja toimintasuunnitelma (avautuu linkistä uuteen ikkunaan)

Vuosi 2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus (avautuu linkistä uuteen ikkunaan)

 

Sidonnaisuusrekisteri (avautuu linkistä uuteen ikkunaan syyskuussa 2023)