Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet Pornaisten seurakunnassa:

Henkilötiedot voidaan rekisteröidä Pornaisten seurakunnan rekistereihin seuraavin perustein:

Sopimus, jolla henkilö ja seurakunta sopivat palvelun tuottamisesta ja laskuttamisesta 

Palvelu voi olla esimerkiksi hautaoikeuden lunastus tai jatkaminen, seurakuntasalin vuokraus tai muu hinnaston mukaisen suoritteen laskuttaminen asiakkaalta (seurakuntalainen tai muu henkilö). 

Henkilötietoina käytämme yhteystietoja ja henkilötunnusta saatavan varmistamiseksi.
 
Henkilö ilmoittautuu johonkin tilaisuuteen, retkelle, kerhoon tai muuhun ilmoittautumista vaativaan tapahtumaan.

Henkilötietoja käytämme ylläpitääksemme osallistujalistaa, retken / leirin turvallisuuden takia sekä mahdollisesti laskutusta varten. Kerättäviä hekilötietoja ovat: yhteystiedot (tarvittaessa myös huoltajan tiedot), tarvittaessa allergia ja muut henkilön turvallisuuteen vaikuttavat tiedot. 
 
Seurakunta hoitaa lakisääteistä tehtävää, esimerkiksi avioliittoon vihkiminen, kaste tai hautaan siunaaminen.

Henkilötietoja käytämme tilaisuuden onnistumisen varmistamiseksi. Kerättäviä henkilötietoja ovat: yhteystiedot, henkilötunnus ja uskontokunta.
 
Diakonia- tai muun avustuksen hakeminen ja käsittely

Henkilötietoja käytämme päätöksenteossa. Kerättäviä henkilötietoja ovat: yhteystiedot, taloudellinen tilanne, tarvittaessa tervystiedot, ajanvaraukset, asiakaskäynnit ja muut päätöksenteon ja avun tuottamiseen liittyvät tiedot.
 
Vapaaehtoistyötä tekevät, luottamushenkilöt ja palkan- / palkkkion saajat.

Vapaaehtois- ja luottamushenkilörekisteriin kirjataan yhteystiedot ja mahdolliset palkkion maksamiseen liittyvät tili- ja henkilötiedot.

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan rekisteröidyllä on oikeus virheettömiin henkilötietoihin, oikeus oikaista ja muuttaa virheelliset tiedot, oikeus vaatia tulla unohdetuksi (henkilötietojen poisto), oikeus saada tietää henkilötietojen käyttö, oikeus tietää käytetäänkö hänen henkilötietojaan profiloinnin tai automaattisen päätöksenteon tukena sekä oikeus tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei.

Pornaisten seurakunnassa ei käytetä henkilötietojen profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Lisätietoja osoitteesta: gdpr@kustensit@evl.fi tai dokumentista Tietosuojan periaatteet

Pornaisten kirkon alttaritaulu, jossa paljn vanhanaikaista tekstiä ja Jeesus ristillä.

Ota yhteyttä

talouspäällikkö, tietosuojavastaava
Hallinto- ja talouspalvelut Kiinteistöpalvelut Tietohallintopalvelut
kirkkoherranvirasto (019) 5296600
Kirkkopolku 4
07170 Pornainen