Muutoksia, rajoituksia ja suosituksia covid-19 -epidemiatilanteen kehittymisen johdosta

3.12.2021

Koronatilanteen heikentymisen ja uuden virusvariantin ilmestymisen myötä seurakunnassa terveysturvallisuuden varmistamiseksi:

- on otettu käyttöön koronapassi 16 vuotta täyttäneitten osalta Kauneimmissa Joululauluissa (henkilötodistus vaaditaan tarvittaessa henkilöllisyyden varmentamiseksi).  Koronapassi ei koske alle 16 vuotiaita lapsia! Koronapassin myötä Kauneimmissa Joululauluissa ei ole enimmäisosallistuja- eikä turvaväli rajoitusmääräyksiä toisin kuin tilaisuuksissa, joissa ei ole käytössä koronapassi.

       •Koronatodistuksen lukijalla luetaan koronatodistuksen QR-koodi, jolloin
         ruudulle tulee vihreä hyväksytty tai punainen hylätty merkintä.
         Koronatodistuksen lukija on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama
         maksuton sovellus. 

       •Koronatodistuksen lukija ei kerää tai tallenna todistusten tietoja eikä sillä pysty
         näkemään henkilön terveystietoja.

       •Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi
         ja vihreä väri. Jos todistus hylätään, ruudulle ei tule nimeä vaan vain punainen
         väri.       
       •Jos asiakkaan tai toimintaan osallistuvan henkilöllisyydestä herää
          varteenotettava epäilys, pitää hänen henkilöllisyytensä 
          varmistaa henkilöllisyystodistuksesta koronapassin tarkastamisen yhteydessä. 

- jumalanpalveluksissa,  kirkollisissa toimituksissa, lähimmäisen kammarissa, nuortenilloissa ja innostajajakoulutuksessa ei ole käytössä koronapassia - mutta osallistujia tiloissa voi olla enintään kolmasosa tilan enimmäisosallistujamäärästä. Tämä merkitsee kirkossa 80 ja seurakuntakeskusessa 50 henkilöä.
- suositellaan maskin käyttämistä tilanteissa, joissa on omaan seurueeseen kuulumattomia  henkilöitä. (Tiedostamme, että terveydellisistä syistä johtuen jotku . henkilöt eivät voi pitää maskia, minkä vuoksi turvaetäisyyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.)
- suositellaan vahvasti pitämään yllä 2 metrin turvaväliä omaan seurueeseen kuulumattomiin
- terveysturvallisuuden takaamiseksi seurakunnan työntekijät eivät osallistu toistaiseksi yksityisluontoisiin tilaisuuksiin (kuten kastejuhlat, hääjuhlat, muistotilaisuudet, syntymäpäiväjuhlat)
- kirkolliset toimitukset (mm. kasteet) ovat toteuttavissa kirkossa ja  seurakuntakeskuksessa, joissa voidaan pitää yllä turvaetäisyyksiä ja joissa on hyvä ilmanvaihto. Mikäli tilaksi harkitaan muuta väljää tilaa, asiasta tulee neuvotella etukäteen kirkkoherran kanssa.

- suositellaan rokotesuojan hankkimista terveysviranomaisten suositusten mukaisesti

Seuraamme viranomaisten koronasuosituksia ja -rajoitteita!

 

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla!

 

siunauksin ja varjelusta toivottaen
 

Kari Tuovinen
kirkkoherra

päivittänyt 3.12.2021 Risto Poutanen kirkkoherran sijaisena

 

l