Taivaan Isä on kutsunut ajasta iäisyyteen seurakuntapastori Maria Erkkilän

31.7.2021

Maria Erkkilä
Maria Erkkilä

Taivaan Isä on kutsunut seurakunnan pitkäaikaisen pastorin Maria Erkkilän ajasta iäisyyteen 26.7.2021.

Maria Erkkilä palveli Pornaisten seurakuntaa seurakuntapastorina kymmenen vuoden ajan. Pienessä seurakunnassa hänen tehtäväkentänsä oli laaja-alainen ja moni-ulotteinen painottuen lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävään työhön.  Maria kuului työryhmään, joka  valmistelee kudottua kastepuuta kirkkoomme. Tuo kastepuu tulee muistuttamaan meitä ja tulevia sukupolvia Jumalan armon ja rakkauden lupauksista, joista olemme tulleet osallisiksi kasteessa. Kristuksen armo kantaa Kristuksen omia päivästä päivään, illasta iltaa - aina ajasta iäisyyteen saakka.

 

Saattelemme ajatuksissamme Marian Taivaallisen Isän luo luottaen Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lupaukseen:

                          "Minä olen ylösnousemus ja elämä.

                           Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 

                           eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun,

                                                         - ikinä kuole." (Joh. 11:25)

 

Jumalaa vahvistakoon rakkaudessaan ja rakkaudessaan Marian läheisiä.

 

 

 

 

Kari Tuovinen

rovasti, kirkkoherra