Kristus - olkoon Sinun ja lähimmäisesi kanssa!

2.4.2020

Epävarmuuden keskellä meitä rohkaistaan toimimaan arjessa viisaasti, riskejä ottamatta ja luottamaan toinen toistemme ja Jumalan tukeen. Me emme näe pitkälle tulevaisuuteen ja vaikka tuntuukin, että mikään ei ole varmempaa kuin epävarmuus, meidät on kutsuttu rohkeaan luottamukseen: ”Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti.” – rohkaisee meitä apostoli Paavali. (2. Kor. 4: 16-18)

Paavali vakuuttaa, ettei mikään voi erottaa meitä siitä rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa. Kristus puolestaan lohduttaa meitä sanassaan:
    ”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen.”
    Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.” (Joh. 14: 1-7)

Vaikka sosiaalisia kontakteja pyritään minimoimaan, kenenkään ei ole syytä jättäytyä yksin. Sähköisin välinein voimme pitää yhteyttä toinen toisiimme turvallisesti ja näin huolehtia toinen toisemme jaksamisesta. Tästäkin kyllä selvitään.

Kristus, Vapahtajamme, vahvistakoon Sinua ja läheisiäsi.

Kari Tuovinen
kirkkoherra