Risto Poutasesta rovasti

14.6.2017

Risto Poutanen - Poutsi
Risto Poutanen - Poutsi

Piispa Irja Askola myönsi Risto Poutaselle rovastin arvonimen 14.6.2017.

Arvonimen myöntämisen perusteena olivat mm. pitkäaikainen menestykäs työ pienen seurakunnan palveluksessa. Piispa halusi nostaa erityisenä ansiona esiin Poutsin työn palvelevana auttajana sekä dialogisen pedagogiikan soveltajana kasvatustyössä.

Seurakunnassa auttava työ näkyy esimerkiksi ruuanjaon järjestämisessä. Pornaisten rippikoulut ja nuorisotyö ovat hienosti hoidettuja. Poutsi kutsuu omalla olemisellaan ja toisista välittämisellään paikkakuntamme nuoria koolle.

Olemme kiitollisia Poutsin uhrautuvasta palveluasenteesta. Haluamme toivottaa onnea rovastin arvonimestä ja Jumalan siunausta tekemällesi työlle Poutsi.