Katekismus on hengellinen käsikirja

 

Katekismus on kodin hengellinen käsikirja, joka kertoo selkeästi mitä kristillinen usko on. Se ilmaisee suppeasti Raamatun keskeisen sisällön. Katekismuksen ydintä ovat

  • Kymmenen käskyä,

  • uskontunnustus

  • Isä meidän -rukous

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyinen katekismus on hyväksytty kirkolliskokouksessa vuonna 1999. Katekismus on jaettu numeroituihin kohtiin, jotka seuraavat Martti Lutherin Vähän katekismuksen jaottelua. Lutherin Vähä katekismus ilmestyi ensimmäisen kerran Saksassa vuonna 1529.

Katekismus