Taloudelliset vaikeudet

Diakoniatyötä tekevät

  • diakoni Päivi Liu, puh. 040-526 5837
  • Pilvi Määttä, puh. 0400-501 421

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset tukea elämääsi!

 

Taloudellinen avustamisen perusteena on aina ihmisen hätä ja avun tarve sekä yksilöllinen elämäntilanne. Taloudellisia asioita ei käsitellä erillisinä muista ongelmista ja aineellinen tuki on vain osa kokonaisuutta. Auttaminen edellyttää usein laaja-alaista verkostotyötä.

Diakonia-avustus ei korvaa yhteiskunnan vastuuta. Sosiaalitoimi on ensisijainen auttamistaho. Diakonia-avustus on tilapäinen apu tilanteissa, jotka ovat ennalta arvaamattomia tai poikkeuksellisia perheen tai yksilön taloudessa, eikä niihin ole varauduttu sosiaalitoimen laskelmissa.

Seurakunnan taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, vaikka muu tukeminen, henkinen ja hengellinen apu voivat olla pitkäkestoista. Diakoniatyöntekijää sitoo asiakkaan tietojen salassapitovelvollisuus. Taloudellisessa avustamisessa tehdyt päätökset kirjataan arkistosäännön mukaisesti salassapitosäädöksiä noudattaen.

Avustusta ei voida myöntää, jos asiakas kieltää tarvittavan yhteydenoton muihin auttajiin, velkojiin ja asianosaisiin tai jos aiemmista tukitoimista huolimatta maksut jäävät edelleen hoitamatta, tilanne toistuu. Avustus voidaan evätä myös, jos asiakas antaa tietoisesti vääriä tietoja tilanteesta tai yrittää petosta. Yleensä vuokrat, vuokrarästit, sakot, puhelinlaskut, välityspalkkiot ja kulutusluotot sekä sellaiset perustarpeet, jotka kuuluvat lakisääteisesti sosiaalitoimen vastuulle eivät kuulu diakoniatyön avustustoiminnan piiriin.