Lähetystyö

MP3-äänileikeLähetyskäsky.mp3 (1.1 MB)
Kaste- ja lähetyskäsky kuunneltavaksi

 

Seurakunta SLS:n tukijana

Seurakunta on tukenut pitkään Suomen Lähetyseuraa Mekongin alueen kehitysyhteistyösssä ja Kambodzan kirkon seurakuntatyön tukemisessa. Tällä hetkellä alueella ei ole nimikolähettiä.

Aiemmin lähettinä ovat toimineet Rowani Clusker,  Johanna Kurki  ja Emma Holström. Olemme olleet sitoutuneet Suomen Lähetysseuran (SLS) Kambodzatyön tukemiseen palvelusopimuksen pohjalta.

Seurakunnan vapaaehtoisena lähetyssihteerinä toimii "Maikki", Marja-Leena Korpi. Maikki on monille tuttu monista seurakunnallisista yhteyksistä kuten esim. Lähimmäisen kammarista, Ikäihmisten kerhosta ja karjalaisten kirkkopyhästä sekä Narva ystävyysseurakuntatoiminnasta.

....

Herra Jeesus Kristus, Sinä sanot olevasi Hyvä Paimen, joka on ”tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” meille (Joh. 10:10).  Sinä tahdot, että kaikki ihmiset jakavat Sinun elämääsi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi. Sinä tahdot, että kaikki tuntevat Sinut ja rakastavat Sinua.Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä, jotta me kaikki kasvaisimme yhdessä Sinun yhdeksi ruumiiksesi! Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme!  Sinä, joka elät ja hallitset Isän Jumalan kanssa Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Lähetystyöstä voit kysyä lisää

  • lähetyssihteeri Marja-Leena Korvelta,  040 186 8244
  • kirkkoherra Kari Tuoviselta

Sähköpostin muoto etunimi.sukunimi [at] evl.fi

 

Kirkon olemus on maailmanlaaja, universaali. Kristuksen antamaan lähetystehtävään kuuluvat huolenpito ja vastuu koko luomakunnasta.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."     Matt. 28:19-20

Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuu Kristukseen kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseen.

Siihen sisältyy evankeliumin julistaminen ja diakonia, lähimmäisenrakkauden osoittaminen kaikille. Evankeliumin julistaminen koko ihmiskunnalle on kristittyjen yhteinen haaste.

Lähetystyön luonteeseen kuuluu meneminen sinne, missä Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta. (Kirkon lähetysstrategia)

Suomen kirkossa on kerätty kolehteja evankeliumin levittämistä varten omaan maan ulkopuolista tarvetta varten jo yli 150 vuotta siten. On perustettu lähetysseuroja ihmisten ja muun avun kanavoimiseksi sinne, missä armo ja Jumalan huolenpito ovat ennen kuulumaton uutinen. Ambomaalle eli mahdollisimman kauas Suomesta lähetettiin Martti Rautanen ensimmäisenä. Seuraajia onkin sitten tuhansia.

Suomen Lähetyseura tekee kokonaisvaltaista lähetystyötä. Työhön voi tutustua tarkemmin Suomen Lähetysseuran internetsivuilla.

 

Suomen lähetysseuran sivuille: www.suomenlahetysseura.fi
Siirry kuvan kautta Suomen Lähetysseuran omille sivuille

 

Kambodzan kirkon seurakuntatyön kehittäminen

Esittelyjä ja kirjeitä kentältä matkan varrelta:

 

Rowan Clusker

- esittely

 

Johanna Kurki

- esittely

- lehtiartikkeli Johanna Kurjesta

- kirje 2017

- kirje 2018

 

Emma Holmström

- kirje 2/2018

- kirje 1/2018

- kirje 2/2017

- kirje 1/2017

- kirje 4/2016

- kirje 3/2016

- kirje 2/2016

- kirje 1/2016