Kirkkoväärti, kirkkoväärtikoulutus ja -rekisteri

Kirkkoväärtikoulus 2022

Pidämme kirkkoväärtikoulutuksen 3.12.2022 klo 15-17 Pornaisten kirkossa. Ilmoittautuminen: täytä tiedot sivun alaosan kyselyssä.

Mikä ihmeen "kirkkoväärti" 

Kirkkoväärti on seurakunnan koulutuksen saanut jumalanpalvelusavustaja. Kirkkoväärtinä voi toimia  kaikenikäiset seurakuntalaiset lapsista eläkeläisiin ja yksilöistä kokonaisiin perheisiin. Oleellista on halu osallistua jumalanpalvelusten toteuttamiseen tavalla tai toisella silloin tällöin vuoden kierrossa.

Seurakunnassamme järjestetään kirkkoväärtikoulutus - koronaeepidemia-aikaa lukuun ottamatta - vuosittain. Koulutetut konfirmoidut voivat saada kirkkoherralta luvan avustaa ehtollisella Pornaisten seurakunnassa. Lupa on voimassa antamisen jälkeen toistaiseksi.

Kirkkoväärtin tehtäviä ovat mm.
- seurakuntalaisten vastaanottaminen ovilla ja virsikirjojen jakaminen
- esirukouksien valmisteluun- ja/tai toteuttamiseen osallistuminen
- Raamatun lukeminen
- ehtoollisella viinin jakaminen (kun on saanut kirkkoherralta ao. luvan)
- kirkkokahvien tarjoilussa ja "jälkihoidossa" toimiminen
- vaikeasti liikkuvien seurakuntalaisten avustaminen jumalanpalveluksessa
- suntion auttaminen tilajärjestelyissä

Lisätietoa henkilötietojen rekisteröinnistä tästä linkistä

 

Kirkkoväärtirekisteri


Rekisteri kirkkoväärteistä (koulutetuista jumalanpalvelusavustajista) Pornaisten seurakunnassa

Koulutuksen yhteydessä kerätään koulutettavien ensisijaiset kiinnostuksen kohteet tehtävistä, joissa kirkkoväärti toivoo voivan palvelevan - sekä hänen yhteystietonsa.

Pyydetyt tiedot voi välittää  postitse,  sähköpostitse (pornaisten.seurakunta@evl.fi ) tai sivun alalaidassa olevalla lomakkeella (lomake ohjautuu kirkkoherralle ja seurakunnan sähköspostioitteeseen).

- Kirkkoväärtirekisterissä on kustakin kirkkoväärtistä seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joiden avulla avustaja on tavoitettavissa. Lisäksi rekisteristä ilmenee ne tehtävänalueet, joilla avustaja on mahdollisesti toivonut voivansa palvella. Tiedot säilytetään kirkkoväärtiyden ajan ja poistetaan kirkkoväärtiyden päättyessä asianomaisen oman pyynnön pohjalta.

- Kirkkoväärtinä toimiminen edellyttää Suomen ev-lut. kirkon jäsenyyttä.

- Rekisteriin pääsy on seurakuntamme papeilla, kanttoreilla ja toimistonhoitajalla

- Rekisteriin merkittyjä tietoja käytetään vain vapaaehtoisten tavoittamiseen palvelutehtäviin tai tapaamisiin kutsumiseen. Rekisteristä anneta tietoja kolmansille tahoille.

- Kirkkoväärtirekisteristä vastaa kirkkoherra (Pornaisten seurakunta, Kirkkopolku 4, 07170 Pornainen)

- Omat tiedot voi tarkistaa kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana.

 

Kirkkoväärtiys lakkaa niiden osalta
  - jotka pyytävät  nimi- ja yhteystietonsa pois rekisteristä
  - joilla on todennettava tietoon tullut pysyvä este toimia tehtävässä (esim. ulkomaille pysyvästi muutto, kuolema, kirkosta eroaminen) 
 

Pornaisten seurakunnassa voi toimia kirkkoväärtinä myös muun  Suomen ev-lut. kirkon seurakunnan jäsen.

Jumalanpalveluksessa ehtoollisella avustaminen edellyttää kirkkoväärtiyttä, mutta muut käytännön tehtävät, kuten tekstien lukeminen ja esirukouksessa avustaminen, kolehdin kerääminen ja seurakuntalaisten vastaanottaminen ovella, eivät ole sidoksissa kirkkoväärtiyteen.

 

(Ilmoittautuminen edellyttää lupaa rekisteröidä kysytyt tiedot 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.)

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.