Kirkkoväärti ja kirkkoväärtirekisteri

Kirkkoväärti

Kirkkoväärti on seurakunnan koulutuksen saanut jumalanpalvelusavustaja. Kirkkoväärttinä voi toimia  kaikenikäiset seurakuntalaiset lapsista eläkeläisiin ja yksilöistä kokonaisiin perheisiin. Oleellista on halu osallistua jumalanpalvelusten toteuttamiseen tavalla tai toisella silloin tällöin vuoden kierrossa.

Seurakunnassamme järjestetään vuosittain kirkkoväärtikoulutus. Koulutetut konfirmoidut voivat saada kirkkoherralta luvan avustaa ehtollisella Pornaisten seurakunnassa. Lupa on voimassa antamisen jälkeen toistaiseksi.

Kirkkoväärtin tehtäviä ovat mm.
- seurakuntalaisten vastaanottaminen ovilla ja virsikirjojen jakaminen
- esirukouksien valmisteluun- ja/tai toteuttamiseen osallistuminen
- Raamatun lukeminen
- ehtoollisella viinin jakaminen (kirkkoherralta luvan saatuaan)
- kirkkokahvien tarjoilussa ja "jälkihoidossa" toimiminen
- vaikeasti liikkuvien seurakuntalaisten avustaminen jumalanpalveluksessa

Lisätietoa henkilötietojen rekisteröinnistä tästä linkistä

 

Kirkkoväärtirekisteri


Rekisteri kirkkoväärteistä (koulutetuista jumalanpalvelusavustajista) Pornaisten seurakunnassa

Koulutuksen yhteydessä kerätään koulutettavien ensisijaiset kiinnostuksen kohteet tehtävistä, joissa kirkkoväärti toivoo voivan palvelevan - sekä hänen yhteystietonsa. Kaikkien kirkkoherralta ehtoollisavustusoikeuden saaneiden halukkuus toimia kirkkoväärtinä tarkistetaan 1.2.2018 mennessä. Koska olemassa olevassa luettelossa ei ole kaikista kuin matkapuhelinnumero, kaikille aiemmin ehtoollisavustusoikeuden saaneille lähetetään tekstiviestitse pyyntö ilmaista kirjallisesti halukkuutensa toimia edelleen kirkkoväärtinä ja näin antaa suotumuksensa liittää omalta osaltaan päivitetyt tiedot kirkkoväärtirekisteriin. Pyydetyt tiedot voi välittää  postitse,  sähköpostitse (pornaisten.seurakunta@evl.fi ) tai sivun alalaidassa olevalla lomakkeella (lomake ohjautuu kirkkoherralle ja seurakunnan sähköspostioitteeseen).

- Kirkkoväärtirekisterissä on kustakin kirkkoväärtistä seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joiden avulla avustaja on tavoitettavissa. Lisäksi rekisteristä ilmenee ne tehtävänalueet, joilla avustaja on mahdollisesti toivonut voivansa palvella. Tiedot säilytetään kirkkoväärtiyden ajan ja poistetaan kirkkoväärtiyden päättyessä.

- Kirkkoväärtinä toimiminen edellyttää Suomen ev-lut. kirkon jäsenyyttä.

- Rekisteriin pääsy on seurakuntamme papeilla, kanttoreilla ja toimistonhoitajalla

- Rekisteriin merkittyjä tietoja käytetään vain vapaaehtoisten tavoittamiseen palvelutehtäviin tai tapaamisiin kutsumiseen. Rekisteristä anneta tietoja kolmansille tahoille.

- Kirkkoväärtirekisteristä vastaa kirkkoherra (Pornaisten seurakunta, Kirkkopolku 4 07410 Pornainen)

- Omat tiedot voi tarkistaa kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana.

Kirkkoväärtiys lakkaa niiden osalta


  - jotka pyytävät  nimi- ja yhteystietonsa pois rekisteristä
  - joilla on todennettava pysyvä este toimia tehtävässä (esim. ulkomaille pysyvästi muutto,
   kuolema, kirkosta eroaminen) 
 

Pornaisten seurakunnassa voi toimia kirkkoväärtinä myös muun   Suomen ev-lut. kirkon seurakunnan jäsen.

Jumalanpalveluksessa ehtoollisella avustaminen edellyttää kirkkoväärtiyttä, mutta muut käytännön tehtävät, kuten tekstien lukeminen ja esirukouksessa avustaminen, kolehdin kerääminen ja seurakuntalaisten vastaanottaminen ovella, eivät ole sidoksissa kirkkoväärtiyteen.

 

(Ilmoittautuminen edellyttää lupaa rekisteröidä kysytyt tiedot 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.)

*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.