Kirkkokahvit - tapuli kuppila

 

Jumalanpalvelusten yhteydessä järjestetään kirkkokahvit. Useimmiten kahvit ovat kirkossa wanhassa salissa. Tilantarpeen ollessa suurempi kirkkokahvit toteutetaan seurakuntatalolla.

Suntion avuksi kirkossa järjestettävien kirkkokahvien järjestämisen tueksi etsitään innostuneita seurakuntalaisia tapuli kuppila -tiimiin. Tavoitteena on, että tiimi avustaa suntiota kahvien käytännön järjestelyissä. Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan joko sunnuntaisessa jumalanpalvelusryhmässä - tai suoraan suntiolle. 

Tervetuloa mukaan omien mahdollisuuksien puitteissa.