Yleistä

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Seuraavan kerran marraskuussa 2022 seurakuntavaaleissa valitaan noin 8000 luottamushenkilöä noin 370 seurakuntaan.

Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoäänestysaika 8.−12.11.2022.

Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät mm.
• seurakunnan kirkollisveroprosentista
• monista talousasioista
• rakennushankkeista
• avustuksista
• monista työntekijävalinnoista
• seurakunnan toiminnan painotuksista ja toiminnallisista tavoitteista (strategia)
• seurakuntien luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat myös kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkoneuvosto vie täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa toimintaa. Toiminnan operationalisena johtajana toimii kirkkoherra.

              Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa.  Hän vastaa mm. 
              jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja
              sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta.
              Kirkkoherra valvoo myös, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta
              ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja
              tehtävän mukaisesti. (kirkkojärjestys 5 luku 13 § )

Taloutta ja tukitoimia johtaa talouspäällikkö.