Hinnasto

Tietoa virkatodistusten hinnoista

 • ns. elää-todistus on ilmainen
 • jäsentietojärjestelmästä koneellisesti tulostettu virkatodistus 9 euroa
 • manuaalisesti laadittu virkatodistus 30 euroa
 • postitse toimitettu maksullinen todistus yhdessä laskun kanssa 5,50 euroa
 • postitse toimitettu maksullinen todistus ja lasku eri osoitteseen 5,50 euroa
 • maksukehotusmaksu 5 euroa

Tietoa suku-tutkimuksen hinnoista

 • todistus 30 euroa, työaika max. 30 min.
 • jokainen seuraava alkava puolituntinen maksaa 15 euroa lisää
 • postitse toimitettu maksullinen todistus yhdessä laskun kanssa 5,50 euroa
 • postitse toimitettu maksullinen todistus ja lasku eri osoitteseen 5,50 euroa
 • maksukehotusmaksu 5 euroa

 

Kirkkolain mukaan kirkkohallitus määrää seurakunnille ja keskusrekistereille kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun. Maksuista on tehty uusi päätös. Uudet maksut tulevat voimaan 1.2.2014. Uudessa maksupäätöksessä on pyritty kansalaisten yhdenvertaisuuden takia noudattamaan maistraattien antamien todistusten hinnoittelua.

Virkatodistukset

Maksut koskevat erilaisia todistuksia. Osa todistuksista on maksuttomia. Maksuttomia todistuksia ovat henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetut seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevat todistukset (ns. elää-todistus). Jos erityislaissa on erikseen säädetty siitä, että viranomaisella on oikeus saada tiedot maksutta, noudatetaan kyseisen lain säännöksiä.

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin yllä mainitusta elää-todistuksesta peritään 9 euroa ja manuaalisesti laaditusta todistuksesta 30 euroa. Todistus laaditaan manuaalisesti silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä.

Sukututkimukset

Sukututkimusta varten laadittava todistus maksaa 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.

Pornaisten seurakunnan kirkonkirjat ovat kirkkoherranvirastossa 1840-luvulta, sitä aikaisemmat ovat Kansallisarkistossa Hämeenlinnassa. Sukututkimukseen tarvitsemme aina kirjallisen pyynnön, jonka voi tehdä erillisellä lomakkeella.