Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset

Virkatodistuksen/   sukututkimus-pyynnön tilaaminen

 

Täytä virkatodistustilauslomake tai sukututkimuspyyntölomake!

 

 

Kirkkoherranvirasto on avoinna   ma-ke klo 9-12.

Suljettu ke 12.5.2021

 puh.  019-529 6600

  • Kirkkopolku 4, 07170  PORNAINEN
  • pornaisten.seurakunta [at] evl.fi

 .

 

 

 

 

 

Pornaisten seurakunnasta voi tilata virkatodistukset ja sukuselvitykset puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai tilaamalla kotisivuilta.

Virkatodistukset henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvitykset esim. perunkirjoituksiin toimitetaan noin viikon sisällä. Sukuselvitykset sukututkimusta varten pyritään tekemään kolmen kuukauden kuluessa.

Sukuselvityksen tilaaminen vainajasta perunkirjoitusta varten

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin, Kirjurin. Jäsenrekisterissä on myös seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat).

Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Seurakuntien jäsenrekisteriä on sen jälkeen pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla.

Kirjuri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista (ajalta ennen 1.10.1999), vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakuntien vanhoissa kirkonkirjoissa.

- vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen)

- todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla

- ns. elää todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla.