Strategia

Pornaisten seurakunnan strategia vuosille 2018 - 2022 on hyväksytty kirkkovaltuustossa marraskuussa  2016. Strategiamme tähtää seurakuntalaisten eneneviin mahdollisuuksiin toimia ja vaikuttaa seurakunnassa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuosien 2023 - 2026 strategian 31.5.2022. Se ohjaa seurakunnan toimintaa seuraavat neljä vuotta.

Seurakunnan toiminnat on kuvattu tehtäväaloittain perustoimintokuvauksessa. Kuvausta päivitetään tarvittaessa toiminnan suunnittelun yhteydessä.