Kirkkovaltuusto

Puheenjohtajat

  • Niinikoski Terhi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, puh. 040 - 077 3832
  • Vuori Taneli, kirkkovaltuuston varapuheejohtaja, puh. 040 - 707  7616

Kirkkovaltuuston seuraava kokous

 

30.5.2017   Tilinpäätös

28.11.2017  Toiminta ja taloussuunnitelma

 

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän perusteella.

Pornaisten seurakunnan kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä. Kirkkovaltuustossa toimii esittelijöinä kirkkoneuvoston puheenjohtaja (kirkkoherra) ja sihteeri (talouspäällikkö).

Kirkkovaltuusto hyväksyy mm. seurakunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu pääasiassa kolmesta neljään kertaan vuodessa.

Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asia valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

 

PDF-tiedostoKutsu kirkkonevoston kokoukseen.pdf (3.7 MB)
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen ja Tilinpäätös 2016
PDF-tiedostoLiite 2 Tasekirja.pdf (2.2 MB)
Tilinpäätös 2016