Kirkkoneuvosto

Puheenjohtajat

  • Tuovinen Kari. kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0400-554 615
  • Kolehmainen Laura, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvoston kokoukset 2019:

 

12.3.2019            tilinpäätös vuodelta 2018

9.4.2019              kirkollisveroprosentti vuodelle 2019, hautaushinnasto, tilintarkastuskertomus

14.5.2019            

4.6.2019              (varalla kiireellisiin asioihin)

13.8.2019

10.9.2019

8.10.2019

12.11.2019           Toiminta- ja taloussuunnitelma

10.12.2019

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Pornaisten seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 10 valittua jäsentä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kirkkovaltuuston puheenjohtajilla. Talouspäällikkö pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa.