Kirkkoneuvosto

Puheenjohtajat

  • Tuovinen Kari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0400-554 615
  • Kolehmainen Laura, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvoston kokoukset:

 

10.12.2019

21.1.2020

11.2.2020 Tarvittaessa ennen kirkkovaltuuston kokousta

3.3.2020

31.3.2020                     Tilinpäätös

5.5.2020

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Pornaisten seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 10 valittua jäsentä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kirkkovaltuuston puheenjohtajilla. Talouspäällikkö pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa.