Seurakunnan hallinto

Kysy lisää päätöksenteosta

  • Niinikoski Terhi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, puh. 040 077 3832
  • Pietarinen Kari, kirkkovaltuuston varapuheejohtaja, puh. 040 138 0223
  • Tuovinen Kari, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0400-554 615
  • Kolehmainen Laura, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Seurakuntahallintoa säätelevät yleisten lakien lisäksi Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys sekä Kirkon vaalijärjestys. Hallintoeliminä ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Pornaisten seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 15 valtuutettua. Kirkkovaltuutetut valitaan demokraattisilla, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuuston tehtävänä on mm. vahvistaa veroprosentti, hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi ja hyväksyä tilinpäätös, valita jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuusto päättää myös uusien virkojen perustamisesta ja kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä.

Kirkkovaltuuston päätökset panee täytäntöön kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvostoon kuuluu 10 kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvosto myös valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet tulevat kirkkoneuvoston käsiteltäviksi.