Hautaustavat

Vainaja voidaan haudata joko arkussa arkkuhautaan tai tuhkauurnassa muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Lisäksi tuhka voidaan sirotella sirottelualueelle (käyttöönotto vuonna 2014). 

 

Arkkuhautaus

 

Vainajan siunaus toimitetaan Pornaisten kirkossa. Arkku siirretään omaisten toimesta kirkkoon ennen siunaustilaisuuden alkua seurakuntamestarin ohjauksella noin ½ tuntia ennen tai juuri siunaustilaisuuden aluksi. Asiasta sovitaan papin kanssa siunauskeskustelussa. Omaisten toimesta hankitut kukat voidaan toimittaa kirkkoon tarvittaessa ennen siunaustilaisuuden alkua. Kukat löytyvät kirkon takaosasta penkeiltä.

Siunaustilaisuuden päätyttyä, kun seurakuntamestari avaa ovet, kantajat asettuvat arkun äärelle ja arkku siirretään saatossa haudalle seurakuntamestarin ohjauksella.

Omaisten on hyvä sopia etukäteen käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tekemisissä hautaan siunaamisessa. Mikäli siunaustilaisuudessa on normaalista poikkeavaa ohjelmaa (kukkien lasku kirkossa, musiikkiohjelmaa, puheita jne.) on siitä aikavarauksen yhteydessä ilmoitettava.

 

Tuhkahautaus

 

Siunaustilaisuus on tuhkahautauksen yhteydessä samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Kukat lasketaan kuitenkin aina kirkossa. Siunaustilaisuuden päättyessä arkku siirretään omaisten toimesta joko vainajien säilytystilaan odottamaan tuhkaukseen siirtoa, joka yleensä on seuraava arkipäivä. Tai arkku siirrettään odottavaan kuljetusautoon, jolloin siirto tapahtuu välittömästi. Arkku toimitetaan krematorioon hautausjärjestelyistä huolehtineen hautaustoimiston toimesta.

Kirkkoon siunaustilaisuudesta jääneet kukat toimitetaan seurakuntamestarin toimesta kylmiöön odottamaan uurnan laskua hautausmaalle tai hautausmaan muistelualueelle.

Mikäli tuhkauurnaa ei tulla hautaamaan Pornaisten hautausmaalle, kukat viedään muistelualueelle, ellei muuta etukäteen ole sovittu.

 

Uurnanlasku

 

Tuhkauurnan laskua varten on varattava aika seurakuntamestareilta. Sovittuna aikana omaiset yhdessä seurakuntamestarin kanssa hautaavat tuhkauurnan ennalta sovittuun paikkaan. Tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan.

Muistolehdossa ei hautauksen jälkeen voi viedä enää kukkalaitteita. Muistolehdossa on yhteinen paikka kesällä leikkokukille ja talvella kynttilöille. Samoin muistolehdossa on yhteinen hautakivi, johon muistolehtoon haudatun laatta voidaan kiinnittää.

 

Tuhkan sirottelu

 

Kuvaus täydentyy tähän sirottelualueen käyttöönoton yhteydessä.

 

Haudan peitto

 

Kaikki haudat peitetään joko hautauspäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä.