Hautauslupa

Lääkäri antaa omaisille hautausluvan, joka toimitetaan edelleen kirkkoherranvirastoon.

 

Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten tehtävä. On sovittava siunausaika ja -paikka, vainajan kuljetus, hankittava arkku ja mietittävä hautaustapa (arkku tai uurna) sekä mihin haudataan.

Järjestelyt on luontevaa aloittaa seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jossa opastetaan omaisten niin halutessa kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa. Virasto on avoinna ma-ke klo 9-12. Hautaamisvaraukset voi tehdä myös hautaustoimistossa.

Arkun ja mahdollisen uurnan hankkimisesta sovitaan hautaustoimiston kanssa. Hautaustoimiston henkilökunta laittaa vainajan arkkuun ja hoitaa kuljetuksen hautausmaan säilytystiloihin. Hautaustoimistot hoitavat sopimusten mukaan kaikki muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat.

Seurakunnassa hautausasioita hoitaa ensisijaisesti kirkkoherranviraston toimistonhoitaja.

Muistotilaisuuden pitoon voidaan vuokrata seurakunnan tiloja. Omaiset hoitavat pitopalvelutoiminnan itse tai sopivat pitopalvelun kanssa. Seurakunnan tilojen käytöstä tehdään vuokrasopimus kirkkoherranvirastossa, josta noudetaan myös avaimet ja annetaan opastus tilojen käyttöön.

 

Kuolemasta ilmoittaminen ja kuolleitten muistaminen

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa voidaan heti kuolemantapauksen jälkeen sopia sanomakellojen soitosta.

Päivälehdissä julkaistavasta kuolinilmoituksesta on malleja lehtien toimistoissa. Sen voi julkaista joko ennen tai jälkeen hautajaisten tai jättää julkaisematta.

Omaisten luvalla vainajan nimi ilmoitetaan seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa, jotka julkaistaan siunausta seuraavan kuukauden alussa ilmestyvässä seurakunnan tiedotteessa . Lisäksi vanhaa tapaa noudattaen kiittämällä vainaja kuolleeksi siunausta seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa Pornaisten kirkossa klo 10. Omaisten toivotaan osallistuvan perinteen mukaan tähän jumalanpalvelukseen.

Missä ja milloin - evl.sivustolta lisätietoja!

Hautaan siunaamisen valmistelut - evl.sivustolta lisätietoja!