Hautajaisten jälkeen

Hoidettavia asioita

Kuolinpesän hoitajan on otettava selville, mitä henki-, sairaus- tai tapaturmavakuutuksia vainajalla on ollut. Samoin on selvitettävä mahdolliset saatavat ja velat. Kuolemasta on syytä ilmoittaa myös vainajalle eläkettä maksaneelle laitokselle.

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus, jonka valmistelut on aloitettava hyvissä ajoin. On mm. pyydettävä sukuselvitykset vainajasta kaikista niistä seurakunnista, joissa hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.

Perunkirjoitus tulee pitää siinäkin tapauksessa, että vainajalta ei jäisi varallisuutta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä vainajan ja lesken varallisuus sekä mahdolliset velat. Lisätietoa saa verohallinnon internet-sivuilta.

Hautaan siunaamisen merkitystä voit lukea lisää evl.fi-sivustolta!