Avioliiton siunaaminen

Perinteisesti kirkko on tulkinnut ja tulkitsee avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Jos miehen ja naisen välinen on solmittu maistraatissa, solmittu avioliitto  voidaan pyydettäessä siunata kirkollisesti. Luterilaisen itseymmärryksen mukaan avioliitto on "maallinen sääty". Avioliitto on siis yhteiskunnallinen instituutio, jolla on kuitenkin hengellisiä ulottuvuuksia. 

Ihmisyyttä ja seksuaalisuutta koskevan kirkon opetuksen klassinen perusta on siinä vakaumuksessa, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton.  Kirkollisessa vihkimisessä avioliiton osapuolina ovat nainen ja mies.

Kun avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti ja solmitulle liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti, avioliitto voidaan siunata.

Avioliiton siunaaminen ei ole muodoltaan juridinen, vaan on luonteeltaan lähempänä jumalanpalvelusta, jossa avioliitto siunataan ja sen puolesta rukoillaan.

Samaa sukupuolta olevien avioliiton solminen on mahdollista 1.3.2017 alkaen maistraatissa. Heidän osaltaan pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla liiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan.