Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinta

 

 

Voit hoitaa esteiden tutkinnan tästä

 

Lisätietoja voit kysyä kirkkoherranvirastosta ma-ke klo 9-12 puh. 019-529 6600.

Avioliiton esteiden tutkinta voidaan suorittaa kirkkoherranvirastossa, mikäli ainakin toinen kihlakumppaneista on Pornaisten seurakunnan jäsen. Edellisen perusteiden pohjalta avioesteiden tulkinta on mahdollista seurakunnassa sekä kirkollisen vihkimisen että siviilivihkimisen osalta.

Kihlaparin tulee pyytää esteiden tutkintaa esteiden tutkintalomakkeella. Lomakkeella vakuutetaan, ettei kihlaparilla ole sukulaisuuteen perustuvia avioliiton esteitä.

Kummankin on lisäksi ilmoitettava, onko heillä aikaisempia avioliittoja tai rekisteröityjä parisuhteita (AL 12§).

Lomakkeella on oltava molempien allekirjoitukset, jotta esteiden tutkintaa voitaisiin aloittaa.

Lomakkeen voi täyttää esteiden tutkijan luona. Mikäli lomake täytetään muualla, allekirjoitusten tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Lomakkeen voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Pornaisten seurakunta, Kirkkoherranvirasto, Kirkkopolku 4, 07170 PORNAINEN.

Kirkollisen vihkimisen suhteen seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa (sovitaan kirkkoherranvirastossa). Solmitun siviiliavioliiton puolesta voidaan rukoilla pyydettäessä jumalanpalveluksessa vihkimisen jälkeen. Pornaisissa  tieto vihkimisestä voidaan julkaista vihkimisen jälkeen kuukausitiedotteessa. Ajankohta sovitaan kihlaparin kanssa kirkkoherranvirastossa.