Häät

Häistä sopiminen

ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon

  • puh. 019-529 6600
  • Kirkkopolku 4, 07170  PORNAINEN

Ulkopaikkakuntalaisten vihkivaraukset kesälle 2022 alkaa 3.1.2022.

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-ke 9-12 sekä ajanvarauksella sovittaessa.

Avioesteiden tutkinnasta.


Seurakunnalta voi vuokrata tiloja.

 

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Perinteisesti kirkko on tulkinnut ja tulkitsee avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Samaa sukupuolta olevien avioliiton solminen on mahdollista 1.3.2017 alkaen maistraatissa.  Kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista samaa sukupuolta oleville. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan.

Avioliittoon vihkiminen on paitsi kirkon pyhä toimitus, myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimitukselle tulee olla kaksi todistajaa.

Kirkollinen vihkiminen on mahdollista, kun vihittävät ovat rippikoulun käyneitä Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm.

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Babtistikirkko

Avioliitoon vihkiminen on avioparin puolesta rukoilemisen ja heidän siunaamisensa  lisäksi myös oikeudellinen tapahtuma, jossa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.

Ennen avioliiton vihkimistä tavataan papin kanssa ja sovitaan käytännön järjestelyistä. Myös kanttorin kanssa on mahdollista keskustella ja sopia vihkitoimituksen musiikista.

Jos miehen ja naisen avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai jonkun toisen kirkon käytännön mukaisesti ja solmitulle liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti, avioliitto voidaan siunata. Samaa sukupuolta olevien avioliiton solmineiden kanssa ja puolesta pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla pyydettäessä.

Pornaisten seurakunnasta vihkiaikoja voi varata oman seurakunnan jäsen milloin vain. Muiden seurakuntien jäsenet voivat varata vihkiaikoja (aiottuna vihkimisvuonna) 2.1. alkaen kirkkoherranvirastosta.

Katso lisää sivustolta http://evl.fi/perhejuhlat/haat