Joulun lahja

Seimen lapsi ja hänen lahjansa

Vuosituhansia sitten ihmiset virisi odotus maailman Vapahtajan saapumisesta. Hänen odotettiin tuovan kaiken puolisen onnen, rauhan ja rakkauden. Kaksituhatta vuotta sitten maailmaan syntyi Betlehemin tallin seimeen poika.

Messias syntyi. Jumalan Pojan syntyminen sai liikkeelle niin paimenet kuin kaukaiset itämaan tietäjät, mutta myös asemaansa pelkäävän Herodeksen. Jeesus oli kuningas, mutta toisenlainen kuin mitä Herodes pelkäsi, toisenlainen kuin mitä useimmat ihmiset toivoivat. Jeesuksen rauhan valtakunta on sydämen valtakunta. Hän toi meille Jumalan syntien anteeksiantamuksen. Hän toi ansiottoman rakkauden. Ilman Häntä ja hänen välittämään sanomaansa tilanteemme

Jumalan edessä tilanteemme olisi ratkaisevan toisenlainen, ellei Jeesus olisi syntynyt, mutta kiitos Jumalan, joka antoi syntyä Vapahtajaksi meille Jeesuksen.

Anteeksianto on se perustus, jolle elämämme Jumalan ja toinen toistemme edessä perustuu. Armossa esiin tuleva Jumalan rakkaus kestää kaiken. Jumalan rakkaus selittää vajavuutemme aina parhain päin eikä vaadi anteeksi pyytämisen jälkeen tilille.

Syystä me odotamme joulua. Syystä me juhlimme iloiten meille välittäneen armon Vapahtajamme syntymäjuhlaa.

Iloista Vapahtajamme syntymäjuhlaa!