Tulevaisuus on avoin. Mihin seurakunnassa tulisi kiinnittää huomiota?

23.4.2022

Seurakunnan tulevaisuus, sen mukanaan tuomat haasteet ja niihin vastaaminen askarruttavat. Kerro omat näkemyksesi siitä, mihin suuntaan seurakuntaa olisi kehitettävä? Mitä huomioitava? Mistä kenties luovuttava ja mihin mielestäsi panostettava?

Ohessa on linkki, jonka kautta pääset vaikuttamaan ja kertomaan arvokkaan mielipiteesi: 

kysely

 

Vastaa 23.5 mennessä. Kiitos, että vaikutat.