1.2.2022 alkaen uudet kokoontumista koskevat rajoitteet

31.1.2022

Rajoitteet voimassa 1.2.2022–15.2.2022

Pornaisissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa paikalle voi ottaa 50 henkeä riippumatta tilan koosta. 

Muita tilaisuuksia voi järjestää 50 hengen osallistujamäärärajoituksen  mukaisesti siten, että kaikille on määritellyt istumapaikat. Määritellyt istumapaikat eivät koske jumalanpalveluksia tai kirkollisia toimituksia.

Lasten ja nuorten toiminta jatkuu kuten tähän asti. Jos tilaisuudessa on lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisia, on voimassa 50 hengen rajoitus (paitsi jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa).

Henkilömäärärajoitus tai istumapaikkavaatimus ei koske lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Kuorot voivat kokoontua.

Koronapassi ei ole käytössä.

Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen, osalta osallistujamäärän suhteen kirkoherra voi tehdä pastoriaalista harkintaa.

 

Kaikissa tilaisuuksissa tulee huolehtia tartuntatautilain yleisistä hygieniavaatimuksista. 

Helsingin tuomiokapitulin ohje