PÄIVITETTY 7.1.2022: 28.12.2021 asetettuja kokoontumisrajoituksia on jatkettu ma 31.1.2022 asti

25.12.2021

AVI on päätöksen, jolla voimassaolevia rajoituksia jatketaan 31.1.2022 saakka.

Aluehallintoviraston asettamien rajoitusten seuraukset ajalla 28.12.2021 – 31.1.2022

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Uudenmaan alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Kokoontumisrajoitukset eivät koske tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan kuuluvia seurakunnan jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia kuten kastetta, avioliittoon vihkimistä ja hautaan siunausta sekä hartauksia, rippikoulua ja diakoniaruokailuita seurakunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Julkisessa uskonnonharjoittamisessa ei ole mahdollista tukeutua koronapassiin eikä koronapassia voida käyttää aluehallintoviraston ajalle 28.12.2021 – 31.1.2022 määräämien rajoitusten vaihtoehtona.

Kasteita, avioliittoon vihkimisiä toteutetaan toistaiseksi vain kirkossa tai seurakuntakeskuksen isossa salissa. Muun ison tilan suhteen on syytä tiedustella kirkkoherralta hyvissä ajoin etukäteen aiotun tilankäytön mahdollisuutta. Hautaan siunaamiset toteutetaan joko kirkossa tai ulkona haudalla tai muistelualueella. Tilaisuuksissa huomioidaan aluehallintoviraston määräykset.

Uusilla rajoituksilla jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärää on rajoitettu siten, että kirkkotilaan voi ottaa korkeintaan 1/5 tilan kokonaisosallistujamäärästä. Yksittäisessä tilaisuudessa voi kuitenkin olla läsnä enintään 30 henkeä tilan koosta riippumatta. Riippumatta siis kirkkotilan koosta minkään tilaisuuden osallistujamäärä ei voi olla yli 30 henkeä. Käytännössä tämä tarkoittaa Pornaisissa, että

 • Kirkkosalissa ja seurakuntakeskuksen salissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, hartauksiin ja kirkollisiin toimituksiin saa osallistua enintään 30 henkilöä. Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen kohdalla osallistujamäärää voidaan harkita tarvittaessa pastoraalisesti. Harkinnan suorittaa kirkkoherra.
 • Seurakunnan päiväkerhot jatkavat toimintaansa suunnitellusti
 • Vuonna 2003 tai sitä ennen syntyneitten nuorten ja lasten toiminta on sallittua. 
 • Seurakunnan kokoontuva toiminta on muilta osin tauolla ajalla 28.12.2021 - 31.1.2022; ts. aikuisten toiminta on tauolla!

 

Suositukset ja toimintaohjeet 28.12.2021 – 31.1.2022:

Yleiset ohjeet

 • Tule paikalle vain terveenä.
 • Jos omaat hengitystieinfektio- tai tyypillisiä korona-oireita (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus) jää kotiin, vältä kontakteja ja hakeudu koronatestiin sekä seuraa terveydenhuollon henkilöstöltä saamiasi ohjeita.
 • Jos yskittää, yski kertakäyttönenäliinaan tai hihaan.
 • Huolehdi suositellusti rokotesuojastasi.
 • Pidä yli kahden (2) metrin välimatkaa seurueeseesi kuulumattomiin (turvaväli ei koske saman perheen jäseniä (tiivisti keskenään yhteyksissä olevia).
 • Vältä kontakteja seurueeseesi kuulumattomiin. Elleivät terveydelliset syyt estä, käytä kasvomaskia, kun paikalla paljon ihmisiä – myös, vaikka olet rokotettu.
 • Pidä hyvää huolta käsihygieniastasi. Pese käsiä saippualla ja / tai käytä käsidesiä.
 • Seurakunnan työntekijät eivät osallistu toistaiseksi yksityisluonteisiin juhliin (mm. kaste- ja hääjuhlat, muistotilaisuudet ja syntymäpäivät)
 • Yksittäisiä kotikäyntejä tehdään, sikäli kuin ne ovat toteuttavissa terveysturvallisesti riittävän isossa hyvän ilmanvaihdon omaavassa tilassa)
   
 • Jos tarvitse apua ja tukea, ota yhteyttä tarvittaessa seurakunnan kirkkoherraan tai seurakunnan työntekijöihin. Älä jää yksin!

 

Kirkossa jumalanpalveluksessa ja hartaudessa

 • Huomioi, että kirkossa osa penkeistä on poissa käytöstä.
 • Pidä omaan perheeseen / seurueeseen kuulumattomiin yli kahden (2) metrin etäisyys. Vältä kontakteja seurueeseesi kuulumattomiin. Hyödynnä kirkossa liikkuessasi pääkäytävän lisäksi myös sivukäytäviä.
 • Papin, kanttorin tai suntion ollessa maskitta, huolehdimme siitä, että välimatkaa seurakuntalaisiin on yli kaksi (2) metriä (terveydellisistä syistä maskin käyttö ei välttämättä ole mahdollista).
 • Ehtoollisella alttarilla on ehtoollisen nauttimispaikat alttarikaaren molemmissa päissä ja keskellä (yhteensä 3 paikkaa). Huomioi kahden (2) metrin turvavälit!
 • Ennen ehtoolliselle nauttimista, hyödynnä käsidesiä. Ota puhdas ehtoollispikari alttarilla oikealla puolella (saarnatuolin ääreltä) olevalta puhtaiden pikarien pöydältä - ja palauta käytetty pikari alttarin vasemmalla puolella olevalle käytettyjen pikarien pöydälle.
 • Oman perheen jäsenet voivat tulla samalle ehtoollisenjakopisteelle yhtä aikaa pitäessään huolta yli kahden (2) metrin turvavälistä omaan perheeseen kuulumattomiin nähden.
 • Ehtoollisen jakaja kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan ja käyttää kasvomaskia jakaessaan ehtoollista.
 • Poistu ehtoolliselta omalle istuinpaikallesi turvavälejä noudattaen sivukäytävää tai keskikäytävää pitkin.
 • Tiedosta mahdollisuutesi osallistua jumalanpalvelukseen etänä:  https://www.pornaistenseurakunta.fi/jumalanpalveluksen-suoratoisto/
 • Kirkkokahvit ovat tauolla 28.12.2021 – 31.1.2022.  

Kirkossa ja seurakuntakeskuksen salissa kasteissa, avioliittoon  vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa

 • Kasteita ja avioliittoon vihkimisiä toimitetaan epidemia-aikana vain seurakunnan kirkon kirkkosalissa tai seurakuntakeskuksen salissa. Hyvissä ajoin etukäteen esitetystä pyynnöstä kirkkoherra voi antaa luvan kasteen tai avioliittoon vihkimiselle myös muussa riittävän suuressa tilassa – arvioituaan olosuhteiden terveysturvallisuuden ja kokoontumisrajoitukset.
 • Kastetilaisuuksissa kastemaljan äärellä sekä hautaan siunaamisissa arkun äärellä ja arkkua kannettaessa suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttämistä, jos ko. henkilöt eivät ole olleet tiiviisti tekemisissä  keskenään.

Asiointi seurakuntakeskuksessa ja kirkkoherranvirastossa

 • Keskustelut työntekijöiden kanssa toteutetaan riittävän tilassa, joka mahdollistaa terveysturvallisen kohtaamisen.
 • Kirkkoherranviraston kanssa asioimisessa suosi sähköisiä välineitä: puhelin ja sähköposti. (puh. ma – ke klo 9-12: 019 529 6600, sähköposti: pornaisten.seurakunta@evl.fi). Kirkkoherranvirastossa asiointi on rajoitettua (kerrallaan enintään yksi henkilö; kasvomaskia käyttäen)

 

Lisätietoa:
Helsingin hiippakunnan ohje
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
- kirkkoherra Kari Tuovinen