Alueelliset koronarajoitukset ovat poistuneet - turvaväleihin ja käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota!

1.10.2021

1.10.2021 alkaen koronarajoitukset ovat poistuneet

Seurakunta seuraa Etelä-Suomen hallintoviraston ohjeita.

Seurakunnan tilaisuuksissa huomioidaan voimassa oleva tartunlaki, joka edellyttää, että tilaisuuksissa osallistuja voi pitää huolta käsihygieniastaan sekä pitää yllä turvallista etäisyyttä seurueeseen kuulumattomiin.

Tilan soveltuvuutta arvioidaan eri seurueisiin kuuluvien mahdollisuudesta pitää yllä runsaan metrin turvaväliä (tartuntalain voimassa olon ajan). Tilaisuuksissa on oltava mahdollisuus pestä käsiä ja / tai käyttää käsidesiä. 

Maskien käyttö on lokakuun alusta alkaen itse kunkin omassa harkinnassa. Maskia suositellaan käytettävän, jos riittävästä turvavälistä ei voida pitää kiinni.

Kodeissa on mahdollista järjestää kirkollisia toimituksia, kun tila mahdollistaa maskitta olevien pitää riittävää runsaan metrin turvaväliä seurueisiin kuulumattomiin. Suurten osallistujamäärien yhteydessä on suositeltavaa hyödyntää mahdollisimman väljää tilaa (esim. kirkko ja seurakuntakeskuksen sali). 

Seurakunnan työntekijät osallistuvat kaste- ja hääjuhliin, muistotilaisuuksiin ja erilaisiin kodeissa vietettäviin juhlin, kun turvaväleistä ja käsihygienista voidaan pitää huolta.

Tartuntalain turvavälivaatimus vaikuttaa osallistujamäärältään suurten tilaisuuksien järjestämisen mahdollisuuteen. Seuraamme tilanteen kehitystä.

 

lisätietoja:

Kari Tuovinen
kirkkoherra