Koronarajoituksia ja 6 hengen kokoontumisrajoitusta on jatkettu 31.5. asti.

22.4.2021

AVIn päätöksen mukaan koronarajoitteet jatkuvat edelleen toukokuun loppuun asti

Kirkkoherra ottaa tarvittaessa kantaa mahdollisiin tarpeisiin ylittää 6 hengen henkilömäärä, mutta tällöinkin tavoitellaan uusien kontaktien minimoimista. Poikkeus tulee kyseeseen mm. isojen perheiden osalla.

Tiltenteen hellittäessä rajoitusten lieventymisestä tiedotetaan näillä sivuilla ja seurakunnan PoSe-sivuilla Facebookissa.

Avin päätös: Itse päätös 16.5. asti

- ja edelleen 17.-31.5. 2021 

Helsingin hiippakunnan tumiokapitulin ohje 10.5.

22.4.2021/7.5.2021

Kari Tuovinen
kirkkoherra