Koronarajoitukset 23.11. - 13.12.2020

20.11.2020

Epidemian leviämisen estämiseksi 20.11.2020 on annettu uusia suosituksia ja rajoituksia, joita seurakuntamme seuraa.

Seurakunnan toiminnassa tilakohtainen kaikkia yleisötilaisuuksia koskeva osallistujien enimmäismäärä - tilan koosta riippumatta - on rajattu 20 henkilöön. Tässä henkilömäärässä ovat mukana kaikki tilassa mukana olevat, siis myös jumalanpalvelusten toimittajat.

Eri perhekuntiin kuuluvien välillä turvataan  1-2 metrin turvavälit.  Kirkon kirkkosaliin mahtuu kerrallaan siis maksimissaan 20 henkilöä.

Suosittelemme osallistumista jumalanpalveluksiin verkon kautta joko seurakunnan kotisivujen kautta  tai Facebookissa, sillä kirkossa on rajoitetusti paikkoja.

Rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Hautaan siunaamisissa harjoitetaan harkintaa, joka mahdollistaa vainajan lähiomaisten osallistumisen siunaustilaisuuteen.

Kirkolliset toimitukset (suositus: ja syntymäpäiväjuhlat) tms. kodeissa tai muissa yksityistiloissa: osallistujamäärä rajoitetaan 10 henkilöön. Kasteisiin ja vihkimisiin liittyvät juhlat ja muistotilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia.  Seurakunnan henkilöstö ei osallistu toistaiseksi näihin tilaisuuksiin.

Mahdollisen toimintaan liittyvien käytännön ongelmien, hengellisen ja henkisen tuen tarpeissa seurakunnan henkilökunta tavoittaa varmimmin puhelimitse

Kastetilaisuuksia on suositeltavinta järjestää toistaiseksi väljissä isoissa tiloissa kuten kirkossa tai seurakuntakeskuksessa. Kodissa järjestettävän kasteen osalla suositeltavaa on keskustella asiasta etukäteen kirkkoherranviraston / kirkkoherran kanssa. 

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamuselimiä.

Kuoro- ja muuta harrastustoimintaa voidaan jatkaa, jos henkilörajoitukset sekä 1-2 metrin turvavälit toteutuvat.

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan kasvomaskien käyttöä. Tämä koskee myös jumalanpalvelukseen osallistumista.

 

Tulevia jumalanpalvelussuunnitelmia:

Adventin hoosiannakirkko, joka olisi suunniteltu toteutettavaksi messuna, on muutettu sanajumalanpalvelukseksi. 

Mikäli viranomaisohjeet ja suositukset eivät estä, jouluaaton hartauksia suunnitellaan toteuttavaksi lyhyinä ulkotilaisuuksina.

Jouluaamun klo 8 ja  tapanin klo 10 jumalanpalvelukset ovat suunnitelmissa toteuttaa sanajumalanpalveluksina.

Mahdollista henkilömäärärajoitteista tiedämme lähempänä joulua.

Epävarmuuden keskelä suosittelemme harkitsemaan jumalanpalveluksiin osallistumista verkon kautta. Suoratoistotallenteista jää  kopio viikoksi nettiin (elleivät tekniset syyt tätä estä).


Viranomaismääräysten mukaiset seurakunnan tilojen enimmäisosallistujamäärät  ajalla 23.11.- 13.12.2020 

- kirkkosali: 20 henkilöä
- wanha sali: 10 henkilöä
- seurakuntakeskuksen seurakuntasali: 20 henkilöä
 
 

Seurakunnan toiminnassa ja tiloissa seuraamme viranomaisohjeita, suosituksia ja määräyksiä.

Kokoontumisissa huomioitavaa

-  emmehän tule  paikalle sairaana, altistuneena tai karanteenissa olevina 
-  pidetään yllä 1-2 metrin turvavälejä perhekuntien välillä
-  pyydetään kiinnittämään huomiota käsi- ja yskimishygieniaan sekä
-  suositellaan maskin käyttöä erityisesti tilanteessa, jossa turvaväleistä ei voida kaiken aikaa pitää kiinni  (elleivät terveydelliset syyt sitä estä). 
-  pitkähköjä lähikontakteja on syytä välttää
- riskiryhmäläiset harkitsevat osallistumistaan ottaen  huomioon suojautumismahdollisuutensa
- huomioimme, että virus leviää kontakteissa, eri pinnoilta ja hengitysilmaan aerosolisoituneena pienessä tilassa, jossa ilmanvaihto on puutteellinen

Tilaisuuden järjestäjällä on vastuu viranomaismääräyksien ja suositusten huomioimisesta ja noudattamisesta.

Viranomaisrajoitukset koskevat kaikkia seurakunnan tiloja käyttäviä.
 

 

Lisätietoa

Valtioneuvosto

Aluehallintovirasto  

Keusote

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

kirkkoherra ja henkilöstö