Korona ja suojautuminen syksyllä 2020

14.10.2020

Päivitetyt ohjeet 14.10.2020. 18.10. lisäys: Seuraamme ohjeiden mahdollisia muutoksia.

 

 • Yli 50 ihmisen kokoontumisissa edellytetään hygienia- ja turvaväliohjeiden noudattamista. Pornaisten kirkon kirkkosalin enimmäishenkilömäärä on 50, wanhan salin 10,  seurakuntasalin 30. Harkinnan mukaan näitä enimmäismääriä voidaan vähentää paikallisen tilanteen tai viranomaisten  ohjeiden ja suositusten muuttuessa.
 • Osallistujien tai seurueiden välille turvataan mahdollisuus 1–2 metrin turvaväleihin.
 • Kodeissa pidettävien tilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on suositeltavaa rajata alle 20 henkilöön.
 • Infektio-oireisena, altistuneena tai karanteeniin joutuneena ei tule osallistua tilaisuuksiin.
 • Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta sekä kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä käsihygeniaan, turvaväleihin ja ilmanvaihtoon sekä henkilömääriin. 
 • Covid19-pandemiauhan aikana seurakunnan työntekijät eivät osallistu yksityisjuhliin, kuten seuroihin, syntymäpäiväjuhliin, muistotilaisuuksiin, kaste- ja hääjuhliin.
 • Kokoontumisissa suositellaan kasvomaskia käyttöä varsinkin tilanteissa, joissa joudutaan lähikontaktiin yli 15 minuutin ajaksi, - ja aivan erityisesti riskiryhmään kuuluvien kohdalla.
 • Jos kasvomaskia ei voida käyttää, on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen (hygienia, turvavälit, ulkona kohtaamisen mahdollisuus, tehostettu ilmanvaihto sisätilossa, henkilömäärät ja kohtaamisaikojen pituudet).  Suositeltavaa on toteuttaa tilaisuuksia ulkona - jos se on mahdollista. 
 • Kirkkoon on merkitty eri perheisiin kuuluvien istuinpaikat. Perhekuntia turvavälit eivät koske sisäisesti, mutta perhekuntien väliin tulee jättää 1-2 metrin turvaväli. 
 • Ehtoollisen jaossa minimoimme ehtoollisaineiden käsittelijöiden määrän. Ehtoollispöydässä on varattua neljä ehtoollisen jakopaikkaa eri perheistä oleville. Ehtoolliselle tultaessa ja sieltä poistuttaessa on hyvä kiinnittää huomiota turvaväleihin. Useamman perheenjäsenen osallistuessa  ehtoolliselle samalla aikaa ko. perheelle varataan kahden nautintapisteen kokoinen alue (= puolet alttarikehästä). Pyydettäessä ehtoollinen toimitetaan myös penkkiin.  
 • Jumalanpalveluksiin voi osallistua netistä osoitteesta: https://m.facebook.com/PoSeKko/
 • Tilaisuuksissa käytetyt virsikirjat on hyvä jättää paikoilleen penkkeihin, jotta ne voidaan siirtää syrjään odottamaan siivouskäsittelyä.
 • Riskien minimoimiseksi kirkkokahveja ei - toistaiseksi - vietetä wanhassa salissa eikä seurakuntakeskuksessa.

Lisäys 20.10: Suositeltavinta on, että kirkolliset toimitukset (kuten kasteet)  toimitetaan kirkossa. (Mikäli epidemiatilanne huononee, kirkollisten toimitusten toimittamisesta kodeissa luovutaan epidemian riittävään lieventymiseen saakka. )

Noudatamme viranomaisohjeita ja suosituksia.  
Seuraamme ohjeiden mahdollisia muutoksia.

Valtioneuvoston ohjeet ja rajoitukset
Helsingin hiipppakunnan ohjeet
THL:n ohjeet
HUSin  ohjeet
Keusoten rajoitukset ja ohjeet
Aluehallintoviraston rajoitukset ja ohjeet

 

Lisätietoja: kirkkoherra Kari Tuovinen