Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset Covid-19 epidemian aikana 1.6. lähtien

15.5.2020

15.5. 2020 tarkennetut ohjeet

Jumalanpalvelukset avautuvat seurakuntalaisille niin, että jumalanpalveluksissa huomioidaan kesäkuun alusta voimaan tulevat lieventyneet rajoitukset: Pornaisissa jumalanpalvelukseen kirkon kirkkosalissa on mahdollista osallistua - väljästi sijoittautuen - kerrallaan 50 henkilöä. Henkilömäärää suhteutetaan muiden tilojen osalta sen mukaan, mikä on ao. tilan tarjoama mahdollisuus osallistujien sijoittua väljästi (viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia seuraten). Seurakunnan jumalanpalveluksiin osallistuminen etänä on edelleen mahdollista osoitteessa: www.facebook.com/PoSeKko

Kirkolliset toimitukset on syytä toteuttaa väljissä -esimerkiksi seurakunnan - tiloissa. Kodeissa järjestettäviksi aiottujen kirkollisten toimitusten suhteen suositellaan hyvissä ajoin etukäteiskonsultaatiota kirkkoherranviraston tai kirkkoherran kanssa. Kirkollinen toimitus toimitetaan riittävän väljissä tiloissa. Kodeissa ulkotilaisuudet ovat hyvä vaihtoehto sään salliessa.

Toistaiseksi työntekijät pidättäytyvät osallistumasta yksityistilaisuuden luonteen omaaviin juhliin (kuten hää- ja kastejuhliin sekä muistotilaisuuksiin).

Toimintarajoitemuutoksista tiedotetaan – viranomaisten ja terveydenhuollon ohjeita seuraten - seurakunnan kuukausitiedotteessa sekä internet- ja facebooksivuilla. Tarvittaessa lisätietoja on saatavissa kirkkoherranvirastosta.

Oletuksena on edelleen, etteivät hengitystieoireista kärsivät tai koronatartunnalle altistuneet osallistu fyysisesti tilaisuuteen. Tilaisuuksien suoratoistaminen sosiaalisen median (suljetuissa) ryhmissä on varteenotettava vaihtoehto laajentaa tarvittaessa osallistumisjoukkoa niihin, jotka syystä tai toisesta eivät pääse paikan päälle.

Riskiryhmäläisten osalta päätös osallistumisesta kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalveluksiin jää asianosaisten oman harkinnan varaan.

Rippikoulujen ja niiden konfirmaatioiden järjestelyistä annetaan lisätietoa nuorille ja heidän vanhemmilleen rippikoulukohtaisesti alku kesällä.

(Muutokset mahdollisia viranomaisohjeiden  ja paikallisten olosuhteiden muuttuessa) 

Vallitsevissa oloissa olemme päätyneet jättämään väliin tämän vuoden pappilan rannan juhannusaaton juhlat. Seuraamme toiminnassa viranomaisohjeita ja tarvittaessa reagoimme tilanteen kehittymisen vaatimalla tavalla. Mahdollista muutoksista saa vaivattomimmin tiedon seurakunnan sivustoilta: https://www.pornaistenseurakunta.fi/, www.facebook.com/ PoSeSrk/ ja https://twitter.com/Pornaistensrk Lisätietoja tarvittaessa kirkkoherranvirastosta tai kirkkoherralta

 

15.5.2020

Kari Tuovinen
kirkkoherra