Tilannetiedotus kirkon remontista

14.11.2019

Kirkon rakenteita on tutkittu. Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että graniittikivien saumaukset vuotavat. Vesi pääse saumauksista rakenteisiin, eikä pääse haihtumaan pois.

Ulkopuolella Wanhan Salin päädystä on saumoja piikattu auki. Odotamme asiantuntijoiden suosituksia paikkauksessa käytettävästä (käytettävistä) aineista. Mittausten mukaan seinän kosteus on hiukan laskenut, kun päädyssä on pressusuojaus.

Seinärakenteiden ongelmana on myös se, että asiantuntijoiden mukaan kirkon maalikerros / tasoitekerrokset ovat nykytietämyksen mukaan liian tiivitä. 

Kirkon lattiaan on tehty aukot, joiden kautta on tutkittu alapohjan kuntoa. Näyttää siltä, että alapohja on pääosin kunnossa. Alapohjassa on kuitenkin vanhoja rakennusmateriaaleja ja muuta eloperäistä ainesta. Isommat eloperäiset aineet on poistettu. Jatkossa, joskus joulun jälkeen, alapohjasta tulee poistaa kaikki humusperäinen aines. Suunnitelmat näiden osalta ovat vasta aluillaan. Kirkon alapohjaan tuulettamista varten on asennettu alipainepuhaltimet, joiden tarkoitus on varmistaa että kirkon sisäilmanlaatu on kunnossa.

Kirkon sisätiloissa on tehty paikkausmaalauksia, rappauksen rapistumista ei tällähetkellä huomaa kovinkaan hyvin.

Tämän hetken tietojen mukaan, kirkko on normaalisti toiminnassa eikä remontti aiheuta ongelmia toiminnalle. 

Kosteusongelma ei ole uusi, ensimmäisen kerran se on havaittu ilmeisesti vuonna 1924. Olisi todella mielenkiintoista ja arvokasta saada kuvia ja kertomuksia kirkon rakentamisesta. Miten kivet on nostettu korkealle? Sanapaltissa on muutama kuva, joista selviää kirkon rakenne.

Pornaisissa on upea ja hyvin tehty kirkko! 
Pidämme kirkosta huolta myös tässä ajassa.

Lisätietoja talouspäällikkö Rauno Saarnio o4o - 192 5225