Koulutiensä aloittavien siunaaminen 2.6. 2019 klo 17.00 kirkossa

2.6.2019 klo 17