Kotiäänestys seurakuntavaaleissa 2018 Pornaisten seurakunnassa

6.11.2018 klo 09

Kotiäänestys 6. - 9.11.2018 9-20 ja 10.11.2018 klo 9-16 (#minun kirkkoni)

Äänioikeutetulla, jolla on rajoittunut kyky liikkua ja toimia niin, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on mahdollisuus äänestää kotonaan siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjaintaina eli 2.11. 2018 ennen kello 16.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jonka äänioikeutettujen luetteloon henkilö on merkitty äänioikeutetuksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostin välityksellä.