Kirkkoväärtirekisterin päivitys

17.11.2017

Uuden 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen tiimoilta seurakunnan kirkkoväärtirekisteri päivitetään

Päivityksen yhteydessä

- pyydetään kultakin kirkkoväärtiltä suostumus saada liittää hänen nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostiyhteystietonsa sekä toiveet paalvelutehtävistä kirkkoväärtirekisteriin.

- 2.2.2018 poistamme kaikkien niiden tiedot rekisteristä, joilta emme ole saaneet vahvistusta siitä, että he haluavat toimia avustajina Pornaisten seurakunnan jumalanpalveluselämässä.

-Tarkemmat ohjeet löytyvät tästä.